Etkin, Pratik Çözüm Odaklı

Çeyrek Asırlık Tecrübe ve Güvene Dayalı Avukatlık

Müvekkillerimizin, hukuki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak ve bu doğrultuda konusunda uzman ve deneyimli hukukçulardan oluşturduğumuz kadromuz ile sonuç odaklı çalışarak en güvenilir halde ulaştırmayı temel amaç edinmiştir. Müvekkillerine karşı her açıdan şeffaf olmak, 3. kişilere karşı da müvekkillerinin sırlarını korumak öncelikli ilkemizdir.

Müvekkillerimize, muhtemel sorunları en az riskle engelleyen, çıkan sorunları en kısa zamanda ve en avantajlı şekli ile çözüme kavuşturan, geniş kapsamlı ve etik değerlerimizden ödün vermeden kaliteli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Faaliyet Alanlarımız

Konkordato ve Yeniden Yapılandırma

Konkordato, iflas erteleme ve yapılandırma süreçlerinde müvekkillerimizin yanında yer alarak ihtiyaçlarına uygun çözümlerle hizmet vermekteyiz. Sektöre özel analizler yapmakta ve reel duruma en uygun iyileştirme

Detaylar »

Bankacılık ve Finans

-Finans kuruluşları düzenlemeleri hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri proje finansmanı ile ilgili işlemlerin yürütülmesi -Finansal kiralama sözleşmesi, kredi sözleşmesi ve akreditiften doğan uyuşmazlıkların çözümü -Halka arz

Detaylar »

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ilişkisinde süreklilik ve maksimum düzeyde verimlilik, risk ve kriz yönetiminin kontrollü şekilde devam ettirilmesi ve sona erdirilmesi hususlarında çalışanlara ve işverenlere kapsamlı hizmet vermekteyiz.

Detaylar »

Aile ve Boşanma Hukuku

Evlilik öncesi ihtiyaç duyduğunuz hukuki durum analizi, evlilik esnasında ihtiyaç duyacağınız hukuki destek ve ilişkinin sona erdirilmesi sürecinin hukuken yönetilmesinde etkin hizmet vermekteyiz. -Anlaşmalı boşanma

Detaylar »

İcra ve iflas Hukuku

Göztepe & Doruk Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerin alacaklı veya borçlu olduğu icra dosyalarında, müvekkillerin mağduriyetini engellemek adına, İcra ve İflas Hukuku’ndaki uzman çalışma ekibi ile

Detaylar »

Kişisel Verilerin Korunması

-Sözleşmelerin uyumlu hale getirilmesi -Farkındalık ve organizasyon uyumluluğu eğitimi -Çalışma süreçlerinin analiz edilerek iş döngüsünün irdelenmesi -Dokümanların incelenmesi ve uygun hale getirilmesi

Detaylar »

Sigorta Hukuku

Şahıs ve şirket müvekkillerimize, rizikolarının sigorta kapsamına alınabilmesi için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde danışmanlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız. -Sigorta konusunda her türlü alacak ve

Detaylar »

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşme, hazırlık, müzakere ve imza aşamalarında temsil, olası ihlal ve zararların önüne geçilebilmesi adına cezai şartların belirlenmesi, sözleşmelerin genel çerçeve ve davranışa uygunluğunun denetlenmesi gibi

Detaylar »

Miras Uyuşmazlıkları

Size en uygun tasarruf yolunun seçilmesi, karşılıklı veya karşılıksız kazandırmalarınızın mevzuata uygun olması ve muris muvazaası gibi sebeplerle hak ihlaline uğramanız halinde sorunların sulh veya

Detaylar »

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Göztepe & Doruk Avukatlık Bürosu, gerek ülkemizde gerekse dünyada inşaat ve emlak sektöründeki büyüme ile birlikte tecrübesini de ilerletmiştir. Gayrimenkulün temin edilmesi ve devam eden

Detaylar »

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hakkı, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu hakları ifade eder. Sınai mülkiyet hakkı ise tarım ve sanayi alanındaki

Detaylar »

İdare ve Vergi Hukuku

Müvekkillerimizin karşı karşıya kaldığı idare hukuku ve idari yargılama alanına giren ihtilaflar ile vergi hukuku alanında giren uyuşmazlıklar karşısında nitelikli ve hızlı çözümler buluruz. İdari

Detaylar »

Ceza Hukuku

-Ceza Yargılamalarında Savunma ve Dava Açma -Kararların Yargıtay nezdinde temyiz edilmesi -Davalara müdahil olarak katılma -Tutuklama, yurtdışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerine itiraz ederek

Detaylar »

Bilgi & Tecrübe

Uzun yıllara dayanan ve sistematize edilmiş bigi ve tecrübe ile çalışırız.

Risk Reaksiyonu

Önleyici ve korumacı çözümlerimizin yanı sıra, avantajları da görmenizi sağlarız.

Kaliteli Hizmet

Hızlı çözüm, ulaşılabilirlik, üstün hizmet ve üstün kalite anlayışı ile çalışırız.