İdare ve Vergi Hukuku

Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Müvekkillerimizin karşı karşıya kaldığı idare hukuku ve idari yargılama alanına giren ihtilaflar ile vergi hukuku alanında giren uyuşmazlıklar karşısında nitelikli ve hızlı çözümler buluruz. İdari işlemlerin hukuki denetime tabi tutulması ile oluşan hukuka aykırı durumları gidermek ve hukuk devleti ilkesini tatbik edebilmek amacıyla, devletin kusurlu ve hatalı olabilecek eylemlerine karşı Müvekkillerimizin haklarını korumakta, temel ilkelere bağlı kalarak mükellef ve devlet arasındaki hukuki ilişkinin düzenlenmesi için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

-Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması

-İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi

-Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü

-Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

-İdarenin sorumluluğuna ilişkin davalar

-İdari mercilerle ilgili uyuşmazlık ve itirazlar

-Vergi uyuşmazlıkları cezaları ve iptali davaları

-İdari tazminat davaları

09:00 – 17:00 Arası

Örnek Mah. Fehmi Tokay Cad. No:25 Kat:2 Ataşehir / İstanbul

info@dorukavukatlik.com