Miras Uyuşmazlıkları

Paylaş

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Size en uygun tasarruf yolunun seçilmesi, karşılıklı veya karşılıksız kazandırmalarınızın mevzuata uygun olması ve muris muvazaası gibi sebeplerle hak ihlaline uğramanız halinde sorunların sulh veya dava yoluyla çözülmesinde size etkin ve kapsamlı hizmet sunmaktayız.

-Veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi

-Vakıf senedinin hazırlanması ve vakıf kuruluş işlemleri

-Vasiyetnamenin usulüne uygun olarak hazırlanması ve imzalanması

-Vasiyetnamenin iptaline ilişkin dava

-Muris muvazaası/mirasçıdan mal kaçırma sebebiyle iptal davası

-Hak ihlaline uğrayan mirasçı için tenkis davası

-Mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin davalar

-Miras taksim sözleşmeleri ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması da dahil olmak üzere mirastan doğan her türlü uyuşmazlık ve çeşitli nitelikteki davaların takibi konusunda hukuki destek sağlanmaktadır.

09:00 – 17:00 Arası

Örnek Mah. Fehmi Tokay Cad. No:25 Kat:2 Ataşehir / İstanbul

info@dorukavukatlik.com